Γενικοί όροι ταξιδιού & Προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού γραφείου SYMIACOS TRAVEL

– Σύμφωνα με το Π.Δ. 102/2019 (Α΄ 182) τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/EK/1998». Για να είναι δυνατή η καταγραφή των επιβαινόντων, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται :

• ΤΟ ΟΝΟΜΑ & ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ (ολογράφως)
• ΤΟ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ / ΓΥΝΑΙΚΑ
• Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (π.χ. GR)
• Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Ημέρα / Μήνας / Έτος)
• ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (όπου ζητηθεί)

* Διαδικασία Επιβίβασης :
Οι επιβάτες και τα οχήματα υποχρεούνται να προσέρχονται στον λιμένα επιβίβασης για έλεγχο των εισιτηρίων τουλάχιστον 1,5 ώρα πριν την αναχώρηση.

* Κρατήσεις :
Το εισιτήριο είναι αυστηρά προσωπικό. Δεν μεταφέρεται σε άλλο άτομο και ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη κατηγορία θέσης και για την διαδρομή για την οποία εκδόθηκε.

* Ακύρωση εισιτηρίων :
– Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το γραφείο μας ή από τα κεντρικά γραφεία κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας. Δεν μπορούν να ακυρωθούν μέσω τηλεφώνου και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να τα παραδώσουν στο γραφείο έκδοσής τους.
– Μετά την αναχώρηση του πλοίου, τα εισιτήρια δεν αλλάζουν, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και η ημερομηνία ταξιδιού δεν μπορεί να αλλάξει.

 

Ακυρωτικά Εισιτηρίων :

* A.N.E.Σ :

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
– Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.
– Εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία μέχρι και μία ώρα πριν από την αναχώρηση.

Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (OPEN) ενώ δεν υπάρχει  δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας του ταξιδιού.

 

* Aegean Speed Lines :

– 100% Ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– 75% Ακύρωση έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– 50% Ακύρωση έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση.
– Καμία επιστροφή χρημάτων από τις 12 ώρες μέχρι την αναχώρηση.
– Τα εισιτήρια μπορούν να αλλάξουν σε ανοικτής ημερομηνίας 4 ώρες πριν την αναχώρηση.
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, και μόνο μία φορά.

 

* Aegean Flying Dolphins :

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
– Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
– Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία έκδοσής τους.

 

* Αιγαίον Πέλαγος :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 17/12/21-10/01/22, 04/03/22-08/03/22, 15/04/22-03/05/22, 10/06/22-05/09/22
– Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Με χρέωση ακύρωσης του 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από 6 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Με επιβάρυνση 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– 2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες
– Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης.
– Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

 

* Alpha Lines :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ταξίδια από 27/5/22 έως 02/10/22
Έως 3 ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία ταξιδιού:
– Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά.
– Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
– Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση:
– Επιστροφή 50% του ναύλου ή μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.
– Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Έως την ώρα αναχώρησης:
– Επιστροφή 50% του ναύλου.
– Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.
– Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.
– Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την αναχώρηση:
– Δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
– Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
– Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας:
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εάν έχουν εκδοθεί αρχικά ως εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
– Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας υπόκεινται τους όρους ακυρώσεων που ισχύουν για τα αρχικά εισιτήρια.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ έως 26/05/22 και  από 03/10/22 έως 31/10/22
Έως 24 ώρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία ταξιδιού:
– Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά.
– Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
– Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως την ώρα αναχώρησης:
– Επιστροφή 50% του ναύλου η μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας η σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.
– Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την αναχώρηση:
– Δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
– Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
– Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Οι επιστροφές των ναύλων πραγματοποιούνται μόνο από τα πρακτορεία που έχουν εκδώσει τα εισιτήρια.

 

* KΞ ANEK / SUPERFAST :

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 17/12/21-09/01/22, 04/03/22, 07/03/22, 15/04/22-01/05/22, 09/06/22-10/06/22, 13/06/22, 24/06/22-04/09/22
• Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 6 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 50% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• 2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης.
• Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες
• Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης.
• Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Super Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
– Με επιστροφή 100%, μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 80%, από 21 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.

 

– Προσφορά Early Booking :
– Έως 31 Μαρτίου 2022 είναι εφικτή η αλλαγή με διατήρηση της έκπτωσης ή η ακύρωση χωρίς ακυρωτικά. Μετά τις 31 Μαρτίου 2022, εκδοθέντα εισιτήρια με την έκπτωση Early Booking δεν μπορούν να ακυρωθούν και οι ναύλοι δεν επιστρέφονται, ενώ σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας ταξιδιού ή μετατροπής των εισιτηρίων σε ανοιχτής ημερομηνίας καθώς και σε περίπτωση αλλαγής δρομολογίου, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά τιμής μεταξύ της προσφοράς Early Booking και των αναγραφόμενων τιμών του καταλόγου για το/α εισιτήριο/α της κράτησης που έχει/έχουν μεταβληθεί.

* Ισχύει για όλες τις κατηγορίες ναύλων και ιδιωτικών οχημάτων.
* Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας.

 

* BLUE STAR FERRIES:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/04/22 – 02/05/22 & 09/06/22 – 25/09/22 *

– Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από 15/04/22 – 24/04/22 & 09/06/22 – 11/06/22για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά, Λαύριο, Βόλο, Καβάλα & Θεσσαλονίκη και την περίοδο 25/04/22 – 02/05/22 & 13/06/22 – 14/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, Λαύριο, Βόλο, Καβάλα & Θεσσαλονίκη, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
– Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Blue Star Ferries , ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/04/22 – 02/05/22 & 09/06/22 – 25/09/22 *

– Έως και 4 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. Στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-Αγκίστρι, τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως τον απόπλου.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από 15/04/22 – 24/04/22 & 09/06/22 – 11/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά και την περίοδο 25/04/22 – 02/05/22 & 13/06/22 – 14/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση. Έως και 4 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως και 1 ημέρα πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
– Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

Super Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.

 

 

* Cyclades Fast Ferries :

– Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου έως και 8 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας.
– Από 7 ημέρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας έως και 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
– Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.

 

* Dodekanisos Seaways :

– 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το εισιτήριό του σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας μέχρι και μία ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου (όπως αυτή αναγράφεται στο εισιτήριο) και έτσι η χρονική διάρκεια του θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο και δεν υπόκειται σε καμία επιστροφή ναύλου ή ποσοστό αυτού.
– Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε το εισιτήριο σας μόνο από το πρακτορείο από όπου το εκδώσατε ή στον ορισμένο από την εταιρεία κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα.

 

* Goutos Lines :

– Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά.
– Εισιτήρια που ακυρώνονται έως και 12 ώρες πριν το απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), έχουν παρακράτηση 50%.
– Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.
– Μετά την αναχώρηση, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε Ανοικτής Ημερομηνίας (Open-Date) και η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

– Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης. Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης.
– Δεν γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.
– Υπάρχει επιλογή αλλαγής εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open-Date), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν για άλλο ταξίδι.
– Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (Open-Date) ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
– Σε περιπτώσεις που προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας ή για λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.

 

* Χρυσό Αστέρι Ν.Ε. (Golden Star Ferries) :

Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και εφόσον έχουν προσκομισθεί τα πρωτότυπα εισιτήρια. Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.

Ακυρώσεις εισιτηρίων μέσω του online συστήματος κρατήσεων της εταιρείες μας γίνονται μέσω email στο booking@goldenstarferries.gr.

Σύμφωνα με τον χρόνο της ακύρωσης ισχύουν οι ακόλουθοι όροι ακυρωτικών:

– Από 14 ημέρες έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 25% ακυρωτικά
– Από 6 ημέρες έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση τα ακυρωτικά είναι 50%.
– Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

 

* Grimaldi Lines :

Για τυχών ακύρωση πρέπει να ενημερώνεται η ναυτιλιακή εταιρία ή το πρακτορείο έκδοσης των εισιτηρίων.

Η παρακάτω ακυρωτική πολιτική ισχύει στο συνολικό κόστος των εισιτηρίων (επιβάτες, οχήματα, κατοικίδια κτλ)* :

Ακέραιος νάυλος :
– 10% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) μέχρι 30 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
– 30% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) από 29 έως και 7 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
– 50% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) από 6 έως και 2 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
– 100% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη), 1 ημέρα ή λιγότερο πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και σε περίπτωση μη εμφάνισης.

– Τόσο για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν με κανονική τιμή, όσο και για εκείνα με ειδική τιμή και με προαγορασμένες υπηρεσίες (γεύματα, κιτ κατοικίδιων ζώων, μεταφορά για Naples-Civitavecchia a/r) επιστρέφονται πλήρως, εφόσον η ακύρωση γίνει εντός 2 ημερών πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε περίπτωση ακύρωσης την προηγούμενη ημέρα της αναχώρησης, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

 

– Για εισιτήρια ειδικού ναύλου, η ακύρωση δεν σας δίνει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους εφαρμογής της ειδικής προσφοράς.

– Αιτήματα για ακύρωση εισιτηρίου κανονικού ναύλου, δεν θα γίνονται δεκτά εάν έχει ήδη υποβληθεί, δύο φορές, σε αλλαγή ημερομηνίας, ώρας ή/και γραμμής.

– Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για την μη επιβίβαση λόγω άρνησης από τις αρχές ή έλλειψης/ανεπάρκειας του εγγράφου επιβάτη ή οχήματος.

 

* Hellenic Seaways (Υπό την διαχείριση της Blue Star Ferries) :

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/04/22 – 02/05/22 & 09/06/22 – 25/09/22 *

– Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από 15/04/22 – 24/04/22 & 09/06/22 – 11/06/22για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά, Λαύριο, Βόλο, Καβάλα & Θεσσαλονίκη και την περίοδο 25/04/22 – 02/05/22 & 13/06/22 – 14/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, Λαύριο, Βόλο, Καβάλα & Θεσσαλονίκη, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
– Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/04/22 – 02/05/22 & 09/06/22 – 25/09/22 *

– Έως και 4 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. Στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-Αγκίστρι, τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως τον απόπλου.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από 15/04/22 – 24/04/22 & 09/06/22 – 11/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά και την περίοδο 25/04/22 – 02/05/22 & 13/06/22 – 14/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση. Έως και 4 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως και 1 ημέρα πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
– Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

Super Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.

 

* Καρύστια Ν.Ε. :

– Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά. Εάν ακυρωθούν εντός του 48ώρου, έχουν ακυρωτικά 50%.
– Εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε open μέχρι 24 ώρες πριν τον απόπλου, μετά δεν επιδέχονται μεταβολή.
– Τα ανοικτά εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκαν.
– Εισιτήρια που μετατρέπονται σε open από 48 έως 24 ώρες πριν τον απόπλου, όταν θα αντικατασταθούν το εισιτήριο θα επιβαρυνθεί με ακυρωτικά 50%.

 

Levante Ferries :

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
– Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.
– Εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία μέχρι και μία ώρα πριν από την αναχώρηση.

 

* Μινωικές Γραμμές :

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
– Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ο ναύλος του εισιτηρίου επιστρέφεται πλήρως.
– Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75%.
– Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50%.
– Από 12 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

Super Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
– Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση: επιστροφή του 90% (συν τα πάγια τέλη 10€).
– Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 70% (συν τα πάγια τέλη 10€).
– Από 6 ημέρες μέχρι και 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% (συν τα πάγια τέλη 10€).
– Την ημέρα της αναχώρησης: ο ναύλος δεν επιστρέφεται.
– Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν μόνο από το πρακτορείο έκδοσης.

– Προσφορά Early Booking :
*Τα εισιτήρια με Early Booking μπορούν να ακυρωθούν χωρίς ακυρωτικά έως και 20 ημέρες πριν από το ταξίδι. Στα εκδοθέντα εισιτήρια Early Booking μπορεί να αλλαχθεί η ημερομηνία ταξιδιού ή τα εισιτήρια να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας ταξιδιού ή μετατροπής των εισιτηρίων Early Booking σε ανοικτής ημερομηνίας, ο επιβάτης υποχρεούται να καταβάλει τη χρηματική διαφορά που προκύπτει κατά την επικύρωση της νέας ημερομηνίας ταξιδιού, οπότε και παύει να ισχύει η έκπτωση Early Booking στο/α σκέλος/η της διαδρομής που έχει μεταβληθεί.
*Δεν εφαρμόζεται στα σταθερά τέλη. Δεν ισχύει σε κρατήσεις με ανοιχτή επιστροφή (Open Date).

 

* Sea Speed Ferries :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :

– Έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα.
– Λιγότερο από 14 ημέρες έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ή ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
– Λιγότερο από 12 ώρες πριν και έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά, δεν αλλάζουν ημερομηνία και δεν μετατρέπονται σε ΟΡΕΝ.
– Λιγότερο από 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.

Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί αρχικά ως ανοιχτής ημερομηνίας. Τα εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ΟΡΕΝ ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :

– Έως 4 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα.
– Λιγότερο από 4 ημέρες έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτά ή ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
– Λιγότερο από 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.

Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.

 

* Sea Jets :

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή 100%
– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75%
– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 50%
– Για ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν την αναχώρηση, δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή.
Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναχώρηση. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με άλλης ημερομηνίας εισιτήρια για κάθε διαδρομή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα (ισχύει για ένα έτος και δεν μπορεί να ακυρωθεί, ο ναύλος δεν επιστρέφεται).

 

* Superfast Ferries :
ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
– Με επιστροφή 100%, μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 80%, από 21 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.

– Προσφορά Early Booking :
– Έως 15 Μαρτίου 2022 είναι εφικτή η αλλαγή με διατήρηση της έκπτωσης ή η ακύρωση χωρίς ακυρωτικά. Μετά τις 15 Μαρτίου 2022, εκδοθέντα εισιτήρια με την έκπτωση Early Booking δεν μπορούν να ακυρωθούν και οι ναύλοι δεν επιστρέφονται, ενώ σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας ταξιδιού ή μετατροπής των εισιτηρίων σε ανοιχτής ημερομηνίας καθώς και σε περίπτωση αλλαγής δρομολογίου, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά τιμής μεταξύ της προσφοράς Early Booking και των αναγραφόμενων τιμών του καταλόγου για το/α εισιτήριο/α της κράτησης που έχει/έχουν μεταβληθεί.

* Ισχύει για όλες τις κατηγορίες ναύλων και ιδιωτικών οχημάτων.
* Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας.

 

* Zante Ferries :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 04/03/22 – 07/03/22, 20/04/22 – 26/04/22, 29/04/22 – 02/05/22, 10/06/22 – 13/06/22, 04/07/22 – 04/09/2022
– Ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέχρι και 5 ημέρες πριν την αναχώρηση. Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από 5 ημέρες έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες
– Ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέχρι και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση. Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από 3 ημέρες έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας.
Για όλες τις περιόδους, μετά την αναχώρηση του πλοίου, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας παρά μόνο όταν για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ταξιδέψει ο επιβάτης και υπάρχει το ανάλογο παραστατικό που επιβεβαιώνει το γεγονός.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

*Για κάθε επικοινωνία σας μαζί μας, παρακαλείστε να ελέγχετε εάν η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι σωστή, πριν ολοκληρώσετε : α. online κράτησή σας, β πριν μας στείλετε φόρμα κράτησης, ή γ. για οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε.

– Εάν είναι λανθασμένη, δεν θα λάβετε επιβεβαίωση της κράτησής σας και δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης.

– Εάν για κάποιο λόγο δε λάβετε e-mail επιβεβαίωσης ή μια απάντηση από εμάς, παρακαλούμε να ελέγξετε επίσης το φάκελο spam ή το φάκελο με τα ανεπιθύμητα.

* Αιτήματα για ακυρώσεις, αλλαγές και μεταβολές εισιτηρίων, παρακαλείστε να μας ενημερώνετε από Δευτέρα 09:00 έως και Παρασκευή 17:00 και Σάββατο από 09:00 έως 13:30 , τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου ή και νωρίτερα.

Τρόπος επικοινωνίας στο e-mail : ticketing@symiacos.gr ή τηλεφωνικά 030-210 417 3000 δίνοντας μας τα στοιχεία κράτησης και πληροφορίες επικοινωνίας μαζί σας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την μη έγκαιρη εξυπηρέτησή σας και για τις επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν από την μη τήρηση των παραπάνω.

* Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίων, τα έξοδα αποστολής – εάν υπάρχουν – και το κόστος των παρασχεθεισών υπηρεσιών έκδοσης, δεν θα επιστρέφονται.

* Αλλαγή / Μεταβολή μη ακυρωθέντων εισιτηρίων :

Α) Για κάθε αλλαγή, ανά εισιτήριο ισχύουν οι χρεώσεις :
• 1,00 ευρώ ανά εισιτήριο αξίας έως 20,00 ευρώ
• 2,00 ευρώ ανά εισιτήριο αξίας έως 50,00 ευρώ
• 3,00 ευρώ για εισιτήριο αξίας άνω των 50,01 ευρώ

Β) Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί από το γραφείο μας εισιτήρια ( paper tickets ) και τα έχετε στα χέρια σας και επιθυμείτε οποιαδήποτε μεταβολή, είναι απαραίτητο να μας τα προσκομίσετε, προκειμένου να προβούμε στις επιθυμητές αλλαγές.

 

* Απολεσθέντα εισιτήρια :

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, παρακαλείσθε όπως :
1) Το δηλώσετε γραπτώς στην SYMIACOS TRAVEL S.A.
2) Για να ταξιδέψετε θα χρειαστεί να αγοράσετε νέο εισιτήριο.

Υπό την προϋπόθεση ότι, έως το τέλος του έτους, το τμήμα ελέγχου της πλοιοκτήτριας εταιρείας επιβεβαιώσει ότι τα απολεσθέντα εισιτήρια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή νέο εισιτήριο ίσης αξίας.

Αυτό έγκειται στην απόφαση της ακτοπλοϊκής εταιρείας.